Κομποστοπία || Kompostopia

Kompostopia:

Is it a musical theatrical?
Is it a caravan?
Is it a lab?
Is it a dance?

Well it is all the above and more!
So just give it a chance!

Presentations below (use the arrows under each presentation to see the slides):
* Kompostopia Caravan (English)
* Το Καραβάνι της Κομποστοπίας (Greek)
* Kompostopia musical theatrical (GREEK only)
* Κομποστοπία Lab παρουσίαση (Greek)
* Kompostopia Lab presentation (English)

 

 

Kompostopia Caravan^            ^  Navigate the content with these arrows.

Το Καραβάνι της Κομποστοπίας
^            ^  Η πλοήγηση του περιεχομένου γίνεται με αυτά τα βελάκια.

Μουσικοθεατρική παράσταση «Κομποστοπία» & εργαστήριο κομποστο-ποίησης^            ^  Η πλοήγηση του περιεχομένου γίνεται με αυτά τα βελάκια.

Κομποστοπία Lab – ένας κόμβος συμμετοχικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών στην Κορινθία^            ^  Η πλοήγηση του περιεχομένου γίνεται με αυτά τα βελάκια.

Kompostopia Lab – a participatory, cultural and educational hub^            ^  Navigate the content with these arrows.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.