Τι καλύπτει η περμακουλτούρα

 • Πατάτε “Start Prezi” και έπειτα προχωράτε πατώντας τα βελάκια.
 • H permaculture καλύπτει τα πάντα από:

  >Το καλλιεργούμενο οικοσύστημα
  -δημιουργία κήπων με οργανικά λαχανικά
  -επιλογή φυτών
  -δημιουργία και συντήρηση οπωρώνων
  -φυτοπαράσιτα-οικολογικοί τρόποι αντιμετώπισης
  -συστήματα εκτρεφόμενων ζώων
  -συστήματα ζωοτροφών
  -παραγωγή μυκήτων
  -βιοδυναμική
  – αποθήκευση και διάδοση σπόρων
  > Δημιουργία υγιούς εδάφους
  -βασικά στοιχεία δομής εδάφους
  -υφή και pH
  -στρατηγικές βελτίωσης εδάφους, πχ μέσω κομπόστ, ψυχανθή φυτών, σκουληκιών, εδαφοκάλυψης, φυσικής λιπασματοποίησης
  -«πράσινη» κοπριά και συγκαλλιέργειες
  -κάλυψη εδάφους και κομποστοποίηση
  -έλεγχος αποσάθρωσης
  -μηχανική και ανόργανη αποκατάσταση εδαφών
  > Διαβάζοντας το τοπίο
  -σχεδιασμός και ανάλυση χώρου
  -αξιολόγηση εδάφους για βέλτιστη χρήση
  -παρατήρηση μοτίβων και κύκλων της φύσης
  -ραβδοσκοπία
  > Νερό στο τοπίο
  -αποθήκευση και διαχείριση νερού
  -φράγματα και αυλάκια απορροής
  -υδατοκαλλιέργεια
  -επεξεργασία και χρήση υγρών αποβλήτων
  > Στέγαση
  -επιλογή περιοχής
  -σχεδιασμός ενεργειακής επάρκειας και υγιή κατασκευαστικά υλικά
  -κατάλληλες τεχνολογίες
  -παραγωγή ενέργειας
  -ηλιακός φούρνος
  -διαχείριση απορριμάτων
  > Δάση
  -δασική οικολογία
  -δημιουργία ανεμοφρακτών
  -ξύλα για καύση
  -ξυλεία και άλλες σοδειές
  -διάδρομοι άγριας ζωής και δημιουργία φυσικών κατοικιών
  -δασικές τέχνες
  -λαογραφία και μυθολογία
  > Σχεδιαστικές δεξιότητες
  -μέθοδοι και διαδικασίες σχεδιασμού
  -σχεδιασμός ομάδας
  -τεχνικές σχεδίασης
  -ομαδική εργασία
  -ιδεατός σχεδιασμός
  -ζώνες και τομείς
  -επίλυση προβλημάτων
  -διασκέδαση
  > Πρακτικά
  -οικο(δόμηση)
  -δημιουργία
  -κηπουρική
  -μαγείρεμα
  -ψήσιμο
  -μοίρασμα εμπειριών
  -δράσεις
  > Συστήματα υποστήριξης κοινοτήτων
  -αγροκτήματα πόλης και κοινοτικοί κήποι
  -αστική αναζωογόνηση
  -σχεδιασμός για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  -πόλεις σε μεταβατικό στάδιο (‘Transition towns’)
  -στρατηγικές εφαρμογής
  -σχεδιασμός χωριού και κοινότητας
  -οικονομία κοινότητας
  -βιώσιμη επιχείρηση
  -υγεία και  ίαση
  -βαθιά οικολογία – η κρίσιμη καμπή
  Για να λέτε πως εφαρμόζετε permaculture, πρέπει να τηρείτε μερικές ηθικές αρχές.